Skip to content Skip to footer

Comuna

Tileagd

Alegeri locale 2024

Hotărâri

Dispoziții

Anunțuri

Plăți Online

Procese verbale

Administrativ

Cuvântul primarului

Pentru început vă spun tuturor bun venit pe siteul de internet al comunei Tileagd, conceput ca unul dintre instrumentele de comunicare cu cetăţenii pe care le are primăria comunei noastre, acest site se vrea a fi o fereastră ce denotă transparenţă în relaţia administraţiei publice cu dumneavoastră, oferindu-vă totodată posibilitatea de a avea acces la acele informaţii care vă sunt necesare pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi.

Una dintre priorităţile administraţiei pe care o conduc este aceea de a le oferi tuturor cetăţenilor servicii de calitate, într-o manieră modernă, demnă de o comună europeană. În acest context, împreună cu echipa mea, alături de care ne desfăşurăm activitatea în cadrul primăriei comunei Tileagd, facem tot ceea ce este posibil pentru ca să îmbunătăţim modul în care ne facem datoria faţă de cei care ne-au mandatat în această activitate, cetăţenii comunei noastre.

De-a lungul ultimilor ani, comuna Tileagd a fost mereu pe o pantă ascendentă, iar eforturile noastre, ale tuturor au fost orientate către a continua dezvoltarea condiţiilor de trai pe care le oferă locuitorilor săi această comună. Toate aceste progrese au fost făcute cu mult efort, dar, datorită sprijinului pe care dumneavoastră, cetăţenii noştri ni l-aţi oferit şi ni-l oferiţi în continuare, acest efort a dat roadele dorite şi astăzi ne putem mândri cu realizările noastre comune.

Desigur, mai sunt multe altele de făcut şi, din păcate pentru fiecare dintre noi, vremurile sunt din ce în ce mai grele, iar depăşirea obstacolelor care ni se ivesc în cale zi de zi necesită multă muncă şi seriozitate. Cu toate acestea, activitatea de dezvoltare a comunei continuă cu aceeaşi seriozitate, toţi cei implicaţi în acest demers având în vedere un singur obiectiv: bunăstarea tuturor fiilor acestei comune.

Din respect faţă de toţi cetăţenii vă promit, în nume personal, dar şi în numele colegilor mei din Primărie şi Consiliul Local că ne vom face în continuare datoria cu maximum de profesionalism şi abnegaţie, făcând astfel pasul decisiv către transformarea definitivă a comunei Tileagd într-o comună modernă, care să le ofere locuitorilor ei toate condiţiile de confort şi civilizaţie.

Citește mai mult

Codrean Adrian Romus

primarul comunei Tileagd

Atribuții

Rapoarte

Dispoziții

Administrativ

Proiecte de investiții

Proiecte de apă și canal Sursa finanțării
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Tileagd Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul local
Canalizare menajeră în localitatea Calatani, județul Bihor Anghel Saligny
Proiecte de infrastructură rutieră Sursa finanțării
Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Tileagd, județul Bihor Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul local
Modernizare străzi în comuna Tileagd, Județul Bihor Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tileagd Anghel Saligny
Proiecte de școli și grădinițe Sursa finanțării
Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Tileagd Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 pentru elevii și cadrele didactice din comuna Tileagd, județul Bihor POIM
Construire școală primară P+1E, în comuna Tileagd, sat Tileagd, str. Bistricioarei, nr.6 Bugetul de stat
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale nr. 1 Tileagd Programul Național de Redresare și Reziliență
Alte proiecte de investiții Sursa finanțării
WIFI4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale Fonduri Europene
Creșterea eficienței energetice la sediul primăriei Tileagd Programul Național de Redresare și Reziliență
Creșterea eficienței energetice la căminul cultural din comuna Tileagd Programul Național de Redresare și Reziliență
Proiecte în parteneriate Sursa finanțării
Platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Tileagd
Velo Apuseni - Amenajare trasee cicloturstice în Munții Apuseni, pe zona județelor Bihor, Cluj și Alba Programul Național de Redresare și Reziliență
Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd Proiecte de investiții - Tileagd

Primăria

Aparatul Administrativ

Primar

Codrean Adrian Romus

Viceprimar

Csalok Alexandru Holden

Secretar General

Indrieş Ioan Cosmin

Contabil

Primăria Tileagd

Compartimente

Date de contact

Cabinet demnitar

0259 345 651

Financiar-contabil

interior 103, 110, 111

Evidența persoanelor

interior 112

Juridic, achiziții publice și relații cu publicul

interior 107, 104

Fond funciar

interior 109

Cultură și gospodărire comunală

interior 110

Urbanism și amenajarea teritoriului

interior 106

Autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă

interior 108

Protecția mediului, protecția civilă și situații de urgență

interior 110

Primăria

Compartimente

Urbanism

Achiziții publice

Registrul Agricol

Asistență socială

Stare civilă

Impozite și taxe

Situații de urgență

Vezi toate

Comuna Tileagd

Galerie foto

Comuna Tileagd

Obiective turistice

Biserica reformata din Posoloaga

Biserica reformată din Poșoloaca

Este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Poșoloaca. Biserica a fost construită de reformați în anul 1675.

Citește mai mult

Biserica de lemn din Tilecuș

Biserica de lemn din Tilecuș

A fost construită în anul 1785, așa cum spune pisania aflată pe grinda de sus a portalului: „…întru această sfântă biserică au dat Filimon cantor o sută de florini. Ani de la Hs. 1785″.

Citește mai mult

Castelul Telegdy din Tileagd

Castelul Telegdy din Tileagd

Clădirea este în administrarea Consiliului Judeţean Bihor, având destinaţia de Centru şcolar pentru educaţie incluzivă pentru copii cu handicap. Monumentul este construit în anul 1848.

Citește mai mult

Barajul Tileagd

Barajul Tileagd

Barajul a fost construit în anii ’80, stăvilarul este cea mai importantă componentă dintr-un proiect hidroenergetic unic în România.

Citește mai mult

Personalitate locală

Alexandru Munteanu

preot (n.1871 - d.1929)

Protopopul Alexandru Munteanu (1871-1929) s-a născut în orașul Lipova. Studiile liceale le-a terminat în Brad și Beiuș, iar cursurile teologice le-a absolvit în Caransebeș.

În anul 1897 a fost hirotonit preot în comuna Bogoltin, din eparhia Caransebeșului. În anii 1898 – 1899 și-a completat studiile la Facultatea Teologică din București, frecventând în paralel și cursurile de la Facultății de Litere.Tot în acest timp tânărul preot Munteanu ocupă și un post de funcţionar la Ministerul Cultelor. În anul 1900 părintele Munteanu vine acasă în eparhia sa și este ales preot în comuna Cherechiu, unde păstoreşte cu multă hărnicie până în 1906 când este numit protopop în Tileagd, Eparhia Oradea. În acest timp ocupă loc de cinste în toate corporaţiile bisericeşti, unde dezvoltă o activitate rodnică. Publică, poezie, articole critice și traduceri in revistele : Biserica și Școala, Tribuna, Foaia Diecezană. În anul 1925, Episcopia din Caransebeş îi încredinţează conducerea protopopiatului Biserica Albă, post ce-l ocupă până la moartea sa în 1929.

Protoiereul Ortodox Român fost senator, decorat cu ordinele: Coroana României în grad de Comandor; Coroana României în grad de Ofiţer: Steaua României în grad de Ofiţer.
În perioada 1900-1918 s-a remarcat printre intelectualii transilvăneni prin apărarea drepturilor românilor din Austro-Ungaria, fiind un militant pentru limba și literatura română, pentru educație și filosofie. Apreciat de personalități de seamă, înalți prelați ai României interbelice ca Roman Ciorogariu, Vasile Mangra, Alexandru Munteanu a încercat să îmbine bunul simț și credința cu omenia și înțelegerea de semeni. A înțeles că în acei ani tulburi tânăra generație trebuie ajutată să facă distincția între tradiție și prezent, între rațiune și ideal. În numeroasele sale articole, sau conferințe nu a pregetat să-și îndemne cititorii sau auditoriul spre cauza nobilă a rezistenței prin cultură.

Citește mai mult

Religie

Calendarul ortodox

Interes public

Prognoza meteo

Ora locală

10:32 am

Interes public

Anunțuri locale

Vânzări terenuri

Achiziții publice

Ședințe C. L.

Interes general

Declarații de căsătorie

Ultima actualizare: 09:59 | 17.07.2024

Sari la conținut