Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obiective turistice

Barajul Tileagd

Barajul a fost construit în anii ’80, stăvilarul este cea mai importantă componentă dintr-un proiect hidroenergetic unic în România. Este vorba despre o „salbă de lacuri”, din care mai fac parte cele de la Lugaşu de Jos, Urvind, Tileagd, Săbolciu, concepute pentru a asigura alimentarea cu apă a orașului Oradea, pentru irigaţii şi pentru producţia de energie electrică. La construcţia acestui baraj, au lucrat foarte mulţi militari, elevi şi deţinuţi. Lucrările au fost încheiate în 1988.

La baza sa, barajul are o înălţime de 37 metri. Adâncimea maximă, în dreptul barajului, este de aproximativ 35 de metri. Volumul de apă acumulat este de 52,9 milioane de metri cubi, la un luciu de apă de 605 hectare. La Tileagd se adună ape de un bazin hidrografic de 1.846 de kilometri pătraţi într-un lac lung de aproximativ 7,5 kilometri şi lat de peste un kilometru. Spre coada lacului s-a format o adevărată deltă, cu canale şi insule, cu stuf, sălcii, unde se ascund numeroase animale. Debitul canalului deversor prin care apa se scurge din lac este de 1.440 metri cubi pe secundă.

O adevărată cascadă, care e „vinovată” de repetatele şi bruştele creşteri ale Crişului, chiar şi în Oradea. Turiştii care nu sunt atraşi de pescuit, pot vizita Biserica Reformată-Calvină, care datează din Secolul al XIV-lea şi căreia i-a fost adăugat un turn baroc în 1793. Biserica păstrează fragmente de pictură interioară şi exterioară din secolele XIV-XV şi valoroase pietre de mormânt din Secolul al XV-lea. Un alt punct de atracţie din Tileagd este Castelul Thelegdy.

 

Castelul Telegdy din Tileagd

În prezent, clădirea este în administrarea Consiliului Judeţean Bihor, având destinaţia de Centru şcolar pentru educaţie incluzivă pentru copii cu handicap. Monumentul construit la 1848. Urmașul familiei Telegdy a renunţat la revendicarea clădirii, cu condiţia ca aceasta să nu poată fi folosită în alte scopuri decât pentru îngrijirea copiilor instituţionalizaţi.

Biserica de lemn din Tilecuș

Biserica de lemn din Tilecuș, comuna Tileagd, județul Bihor, datează din secolul XVIII (1785). Are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: BH-II-m-A-01217.

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” a fost construită în anul 1785, așa cum spune pisania aflată pe grinda de sus a portalului: „…întru această sfântă biserică au dat Filimon cantor o sută de florini. Ani de la Hs. 1785″. A fost ctitorită de un român pribeag, Gligor Filimon, urmărit de stăpânire pentru că luase parte la răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Cei care au construit-o au fost doi meșteri lemnari, frații Vasile și Toader Indrieș de pe Crișul Repede. Bârnele încheiate „în cârlig”, consolele și galeria deschisă a turnului, marcată cu arcade duble pe fiecare latură, demonstrează ingeniozitatea și îndrăzneala meșterilor constructori țărani. Biserica este ornamentată cu un brâu în torsadă, iar portalul amintește de modelele gotice cu ciopliturile lui în formă de acoladă. Pictura a fost executată în 1793 de zugravul Mihail Paholcek. Pictura interioară a fost dominată de culoarea albastră, distrusă în mare parte de apele care s-au scurs prin acoperișul de șindrilă. Biserica a avut și câteva xilografii din 1811, lipite pe pereți, aparținând unuia dintre cei mai talentați xilogravori populari, Pop Gheorghe de la Hășdata (Gherla). Azi se mai păstrează doar câteva icoane pe sticlă, provenite din alt centru de iconari – Nicula. Construcția propriu zisă, din lemn masiv de stejar, a rezistat cu brio secolelor care au trecut, degradându-i-se numai acoperișul din șindrilă și picturile interioare. În anul 1965 a fost restaurată prin grija Statului Român, iar în cursul anilor 2003-2004, i s-a înlocuit întreg acoperișul din fondurile Asociației Internaționale a Monumentelor Istorice.

În anii 1937-1939 s-a construit în Tilecuș o nouă Biserică ortodoxă, o adevarată bijuterie de artă, fără concurență pe Valea și terasele Crișului Repede, cu 5 turnuri. Unul, cel mai mare pe bolta bisericii, sprijinit pe patru stâlpi din beton armat și patru mai mici, laterale, având aspectul unei catedrale. Arhitectul a îmbinat armonios stilul Romanic, Bizantin și Oriental, reușind să redea în miniatură o adevărată „Sfânta Sofia”. Pe iconostasul bisericii, pictorul a redat Răstignirea încadrată în 15 rame, în interiorul cărora se pot vedea figuri de sfinți și 12 figuri fără ramă. Partea stângă se prezintă mai bine conservată. În partea de mijloc a iconostasului se văd scene privind Nașterea Mântuitorului, Botezul și Înălțarea la ceruri. Alte picturi reprezintă scene cu Adam și Eva și figuri de Sfinți din teme religioase. Biserica nouă a fost restaurată în totalitate și repictată, lucrări încheiate în 2007.

Biserica reformată din Poșoloaca

Biserica reformată din Poșoloaca este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Poșoloaca; comuna Tileagd. În Repertoriul Arheologic Național, monumentul apare cu codul 31752.01.  Poșoloaca (în maghiară Pósalaka) este un sat în comuna Tileagd din județul Bihor, Crișana, România. Menționat pentru prima oară în 1308, cu numele Posalaka .  Biserica a fost construită de reformați în anul 1675. Inundațiile repetate ale Crișului Repede au provocat, de-a lungul timpului, pagube mari satului și bisericii.

Ultima actualizare: 07:51 | 14.06.2024

Sari la conținut