Şef serviciu Pompieri

 
  •     fişa postului
  •     planificarea exerciţiilor
  •     planificarea controalelor preventive
  •     planul de pregatire
  •     intervenţii (data, ora, cauza probabila, scurtă descriere)
  •     măsuri preventive, conform tipurilor de risc cuprinse în PAAR
  •     registrul istoric
  •     recrutare personal
    Multimedia (foto/video) din timpul intervenţiilor, exerciţiilor, activităţilor preventive, concursurilor, campanii.  
sus